HJEM - FORRETNINGS-/LANDBRUKSREGNSKAP - OM OSS - KONTAKT OSS

Forretningsregnskap

Regnskap og budsjett

Regnskap
Vi håndterer perioderegnskap, perioderapporter, avgiftsoppgave, årsregnskap.

Vårt regnskapssystem, DUETT fra Daldata har flere automatiske funksjoner som gir rask og sikker registrering og avstemming av regnskapet. Vi kan levere rapporter i mange varianter etter kundens ønske og behov.

Budsjett
En god bedriftsleder setter seg mål for hvordan utviklingen skal bli framover. Budsjettet er en beskrivelse av dette.

Dersom du lar oss hjelpe deg med budsjettingen får du rapporter som viser utviklingen i forhold til budsjettet, og du har hele tiden kontroll på om du når dine mål.

Lønn og Administrativ bistand

Lønn
Utfra timelister e.l. kan vi produsere lønnslipper til arbeidstakere, ordne med skattetrekk, arbeidsgiveravgift, og innrapportere til myndighetene.

Vi benytter oss av Huldt og Lilleviks system 5.

Administrativ bistand
I dag er det mange småbedrifter/enkeltpersonforetak som ønsker å sette bort de økonomisk-administrative arbeidsoppgavene. Vårt firma tilbyr vanlig forretningsførsel/kontorfunksjoner skreddersydd dine behov. Vi hjelper deg med dette arbeidet, mens du heller kan konsentrere deg om det du kan best!

Ligning og årsoppgjør

Vår lange erfaring og status som autorisert regnskapsførerselskap sikrer deg en kontakt som hele tiden er oppdatert på lover og regler innenfor dette området, hvilket gir deg sikkerhet for riktig skatteberegning i henhold til gjeldende regelverk.

Nyetablering og Rådgivning

Nyetablering
Erfaringsmessig trenger personer som skal etablere firma hjelp med alle formaliteter, som registrering i Brønnøysundregistrene, stiftelsesdokumenter og lignende. Vi har deltatt i mange etableringer, og hjulpet til med videre drift. Vi formidler kontakt med revisor ved behov.

Rådgivning
Bedriften kommer stadig i situasjoner hvor det er behov for objektiv rådgivning. Om det dreier seg om investeringer, strategiske overveielser, organisasjonsutvikling eller økonomistyring. Vi kan bidra til at alle aktuelle problemstillinger blir belyst, slik at du foretar de riktige valgene.

Fakturering

Vi kan skrive fakturene etter mottatt fakturagrunnlag, eller du kan få direkte oppkobling mot vårt datasystem, der du selv gjør jobben. Faktura kan bli skrevet på dine egne forhåndstrykte fakturablanketter eller vi kan bruke standardiserte blanketter.

Eiendomsoverdragelse

Vi har godt kvalifiserte medarbeidere som kan hjelpe deg når den dagen kommer at du vil gi fra deg gården til neste generasjon.
En naturlig del av en slik prosess er vurdering av overdragelsesformer, odel, skattemessige spørsmål, arv og arveavgift.

Vi har programvare som håndterer beregninger og skjemaer. I tillegg har vi avtale med Bondelaget om advokatbistand dersom det skulle bli nødvendig.

Ta kontakt med oss i dag!